cs

Služby

"Předpokladem uzdravení je chtít změnit stav ve kterém se nacházím" 

 

Konzultace medicíny životního stylu


Konzultace psychosomatické medicíny


 

Coaching


Spiritualita a seberozvoj

Terapie metodou RUŠ

Terapie Access Bars